„Niewygodny prorok” – o ks. Janie Ziei

Był argumentem za istnieniem Boga – tak napisał o nim w dzienniku pisarz Jerzy Zawieyski. Nakładem Znaku ukazała się właśnie obszerna biografia ks. Jana Ziei. [...]