Nieobecne Zakopane

„Wiek XIX wierzy w terapeutyczne własności czystej wody i powietrza, dobrego klimatu i pięknego krajobrazu. Stąd Zakopane i burzliwy jego rozwój. W Zakopanem się tworzy, Zakopane się stwarza – prawdziwie pozytywny przykład polskiego istnienia ponad podziałami”, piszą autorzy nietypowego przewodnika po stolicy Tatr, zatytułowanego „Nieobecne miasto”.