Tischner na Święto Zmartwychwstania

„Chrześcijaństwo weszło w dzieje jako żywe i głębokie doświadczenie nadziei. Nadzieja proponuje nowy świat”, pisał ks. Józef Tischner w jednym ze swoich wczesnych szkiców.   [...]