„Nadzieja na nadzieję”– zapis debaty

Przypominamy debatę o nadziei, która odbyła się 26 kwietnia 2013 r. podczas 13. Dni Tischnerowskich. W debacie udział wzięli filozofowie: s. Barbara Chyrowicz, Jacek Filek, [...]