„Tischner na murach”

„Oko za oko, ząb za ząb, złe słowo za złe słowo – w ten sposób nigdy nie będzie końca złu. Ktoś musi pierwszy powiedzieć: dość. [...]