Bonowicz: „Dziś widać, jak w wielu sprawach miał rację”

„Kościół w Polsce generalnie wybrał inną drogę niż ta, jaką wskazywał Tischner: postawił na konfrontację z nowoczesnością, umacnianie własnych struktur i silny związek z polityką. [...]