Tischner o Janie Pawle II i demokracji

„Jan Paweł II zna słabości demokracji. Zna drogi, jakimi człowiek ucieka od wolności. Demokracja jest bodaj jedynym systemem władzy, który może sam siebie unicestwić”, pisał [...]