Ks. Adam Boniecki – 60 lat kapłaństwa

Do zgromadzenia marianów wstąpił w 1952 roku. Osiem lat później we Włocławku przyjął święcenia. Był katechetą, duszpasterzem akademickim, dziennikarzem, redaktorem naczelnym, nawet generałem. Ale dla [...]