Tischner w rozmowach

„Sprawy ludzkie. Józef Tischner w rozmowach z Eweliną Puczek” – taki tytuł nosi książka, która w związku z 20. rocznicą śmierci ks. Józefa Tischnera ukazała [...]