„Pielgrzymowanie to wyjście naprzeciw innym”

Tak o idących do miejsc świętych pisał w 2007 roku na łamach „Tygodnika Powszechnego” Wojciech Bonowicz. Dziś – w okresie, kiedy w całym kraju ruszają [...]