Janina Ochojska: „Silny musi wyciągnąć rękę”

„Europa wcale nie jest >>ziemią obiecaną<<, do której ciągną wszyscy potrzebujący. Jest niezaprzeczalnie bogata i żyje się w niej stosunkowo łatwo, ale dla migrantów okazuje [...]