Tischner: „Co zostało z etyki solidarności?”

„Ile razy trzeba przekraczać granice solidarności frakcyjnej, tyle razy potrzebna jest odwaga”, mówił w sierpniu 1996 roku ks. Józef Tischner. „Najpierw i przede wszystkim jest [...]