Tischner i Heller na topie

„To są książki, które przywracają równowagę”, piszą czytelnicy. Wybór tekstów ks. Tischnera „To co najważniejsze” i nowe, rozszerzone wydanie rozmów z ks. Hellerem nie schodzą [...]