Bonowicz: Niektóre ścieżki trzeba dopiero wytyczyć

Wyrwać się z etycznego odrętwienia – oto zadanie na dziś. Porzucić przekonanie, że nic od nas nie zależy, na nic nie mamy wpływu, nikomu pomóc [...]