„Nic łatwiejszego, jak się zbawić”

„Tischner stał się symbolem chrześcijaństwa pogodnego, dialogicznego, nie obrażającego się na tych, którzy je krytykują czy nawet atakują”. Publikujemy fragment nowej biografii Tischnera, który ukazał [...]