19. Dni Tischnerowskie: „Czytamy Tischnera”

„Darowane pięć minut” – ten szkic ks. Józefa Tischnera, zamieszczony w książce „Kot pilnujący myszy”, przeczytał podczas ostatnich Dni Tischnerowskich Robert Więckiewicz. Lektura tekstu i [...]