O Tischnerze i jego spojrzeniu

„Pod spojrzeniem ks. Tischnera człowiek czuje się jak ziarno, które musi obumrzeć, by wydać jaki taki owoc”, napisała Agnieszka Sroczyńska, jedna z recenzentek książki „Mądrość [...]