Z ducha Konstytucji

„Polskie myślenie łączyło krytykę z budowaniem, budziło wątpliwości, ale po to, aby odbudować pewność. Ono potrafiło zadać ból, nawet wielki ból, ale nie dla siania [...]