„Simon Weil: spór z Kościołem i o Kościół” – taki wykład o. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP zainauguruje nową serię „Poniedziałków z Tischnerem”. Spotkania odbywać się będą jak dotychczas – choć nie co tydzień – w Instytucie Myśli Józefa Tischnera (ul. Sławkowska 14, I p.).

Wykład odbędzie się 22 października o godz. 19. Po wykładzie przewidziano dyskusję z udziałem publiczności.

Jan Andrzej Kłoczowski, dominikanin, jest cenionym duszpasterzem i filozofem, specjalizującym się w filozofii religii. W 2014 roku otrzymał tytuł Mistrza Świętej Teologii, przyznawany przez generała Zakonu Kaznodziejskiego, a w 2016 Nagrodę Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera za „całokształt twórczości, w której buduje mosty między teologią, filozofią i psychologią” oraz pokazuje, „że mistyk i sceptyk potrzebują siebie nawzajem”. Jest przewodniczącym Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera.

 

Autorem zdjęcia jest Adam Walanus.