To już ostatnie przed wakacjami spotkanie w ramach „Poniedziałków z Tischnerem”, organizowanych przez krakowski Instytut Myśli Józefa Tischnera. 12 czerwca o najnowszej książce Karola Tarnowskiego dyskutować będą Marek Drwięga, Adam Hernas, Krzysztof Mech oraz autor.

Karol Tarnowski jest wybitnym filozofem religii i historykiem filozofii, jedną z najważniejszych postaci krakowskiego środowiska filozoficznego, członkiem redakcji miesięcznika „Znak”, autorem kilkunastu książek, wśród których jest m.in. rozprawa „Usłyszeć niewidzialne”, nagrodzona Nagrodą Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera. Związany od lat z Papieską Akademią Teologiczną (obecnie Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II), do dziś jest aktywnym publicystą i pedagogiem, prowadząc m.in. seminarium w Instytucie Myśli Józefa Tischnera. Jest też członkiem Rady Programowej tej instytucji.

„Pragnienie metafizyczne” zbiera artykuły i rozprawy Tarnowskiego powstałe w ostatnich latach, a skupiające się wokół zagadnienia metafizyczności. Czy myślenie metafizyczne jest w obrębie filozofii nadal możliwe? Czy jest możliwe i zasadne wtedy, gdy za temat owego myślenia bierzemy człowieka? Tarnowski na oba pytania odpowiada twierdząco. Po wielkiej krytyce metafizyki, dokonanej zwłaszcza przez Heideggera, interesuje go przede wszystkim to, co za Kantem nazywa „metafizyką w człowieku”. „W moim przekonaniu”, pisze, „człowieka porusza, poniżej progu jasnej świadomości, niepokój metafizyczny i `pragnienie metafizyczne`, które dotyczą pewnego zasadniczego `gdzie indziej`, które nie ma jednak żadnych konotacji fizyczno-geograficznych”. W każdym człowieku tkwi nieusuwalna potrzeba przekraczania siebie, sięgania wyżej, dochodzenia dalej. Jej wyrazem jest też określona postawa wobec bytu i istnienia, którą Tarnowski nazywa pra-zaufaniem.

Książka „Pragnienie metafizyczne” ukazała się w lutym br. na 80. urodziny autora. Teraz jej tezy dyskutować będą filozofowie związani z Instytutem Myśli Józefa Tischnera. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18 w siedzibie IMJT (ul. Sławkowska 14, I p., sala wykładowa po lewej stronie). Zapraszamy!

Książkę „Pragnienie metafizyczne” można zamówić tutaj.