„Emancypacja, feminizm i płeć w prozie Josepha Conrada” – taki tytuł nosić będzie wykład Moniki Malessy-Drohomireckiej, który zostanie wygłoszony 22 maja o godz. 18 w Instytucie Myśli Józefa Tischnera w Krakowie.

„Dla przyzwyczajonego do ustalonych ról społecznych szlachcica, jakim w dużej mierze pozostał Joseph Conrad, ambicje emancypacyjne kobiet musiały być dużym wyzwaniem”, pisze autorka. „Choć miał świadomość nieuchronności zmian, obawiał się ich. Dowodem jest nasycona ironią narracja >>Gry losu<< i obecna w powieści wyraźna krytyczna rezerwa wobec feminizmu. Podobny dystans zachowuje narrator wobec postawy życiowej Winnie Verloc (>>Tajny agent<<). Pisarz wprowadza także do utworów konwencję femme fatale, która jest literackim odpowiednikiem mizoginicznych poglądów epoki, w której żył”.

Monika Malessa-Drohomirecka jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Doktorat obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez wiele lat sprawowała funkcję kustosza w Ośrodku Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada na Wydziale Polonistyki UJ. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. Publikowała między innymi w „Nowych Książkach”, „Toposie”, „Midraszu”, „Tygodniku Powszechnym”, „Zeszytach Filozoficznych”, „Yearbook of Conrad Studies”. Jest autorką wykładów poświęconych twórczości Josepha Conrada oraz pisarzom pierwszej połowy XX wieku. Wydała także zbiór interpretacji wybranych utworów polskiej literatury XX wieku, zatytułowany „W poszukiwaniu prawdy o człowieku”. Obecnie czeka na druk jej książka „Konwencje. Stereotypy. Złudzenia. Relacje kobiet i mężczyzn w prozie Josepha Conrada”.

Wykład odbędzie się w siedzibie IMJT (ul. Sławkowska 14, I p., sala po lewej stronie). Zapraszamy!

Autorem zdjęcia jest Adam Walanus.