„Każdy jest filozofem, ale wielu z nas to filozofowie uśpieni. Ta książka dla wielu może okazać się pobudką”. Tak o najnowszej książce Karola Tarnowskiego napisał o. Jan Andrzej Kłoczowski OP. „Pragnienie metafizyczne” to książka jubileuszowa: ukazuje się tuż przed 80. urodzinami Autora.

Karol Tarnowski jest wybitnym filozofem religii i historykiem filozofii, jedną z najważniejszych postaci krakowskiego środowiska filozoficznego, członkiem redakcji miesięcznika „Znak”, autorem kilkunastu książek, wśród których jest m.in. rozprawa „Usłyszeć niewidzialne”, nagrodzona Nagrodą Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera. Przez lata związany z Papieską Akademią Teologiczną (obecnie Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II), do dziś jest aktywnym publicystą i pedagogiem, prowadząc m.in. seminarium w Instytucie Myśli Józefa Tischnera. Jest też członkiem Rady Programowej tej instytucji. 20 lutego skończy 80 lat.
„Pragnienie metafizyczne” zbiera artykuły i rozprawy Tarnowskiego powstałe w ostatnich latach, nie jest jednak zbiorem przypadkowym. Wszystkie skupiają się wokół zagadnienia metafizyczności. Czy myślenie metafizyczne jest w obrębie filozofii nadal możliwe? Czy jest możliwe i zasadne wtedy, gdy za temat owego myślenia bierzemy człowieka? Tarnowski na oba pytania odpowiada twierdząco. Po wielkiej krytyce metafizyki, dokonanej zwłaszcza przez Heideggera, interesuje go przede wszystkim to, co za Kantem nazywa „metafizyką w człowieku”. „W moim przekonaniu”, pisze, „człowieka porusza, poniżej progu jasnej świadomości, niepokój metafizyczny i `pragnienie metafizyczne`, które dotyczą pewnego zasadniczego `gdzie indziej`, które nie ma jednak żadnych konotacji fizyczno-geograficznych”. W każdym człowieku tkwi nieusuwalna potrzeba przekraczania siebie, sięgania wyżej, dochodzenia dalej. Jej wyrazem jest też określona postawa wobec bytu i istnienia, którą Tarnowski nazywa pra-zaufaniem. „W ludzką otwartość na to, co dane w doświadczeniu”, rekonstruuje jego myśl Krzysztof Mech (we wstępie do omawianej książki), „nieuchronnie wpisana jest wiara; horyzont doświadczeń zostaje otwarty przez akt fundamentalnej ufności co do tego, że życie przyniesie nam raczej dobro niż zło”.
Artykuły składające się na książkę zostały zebrane w czterech działach: „Pytanie o człowieka”, „Pytanie o wartości”, „Pytanie o podmiot metafizyczny” oraz „Pytanie o Boga”. Tych, którzy znają myśl Karola Tarnowskiego, nie zdziwi fakt, że wśród filozofów najczęściej przez niego przywoływanych, jest Józef Tischner. I nie będzie też zaskoczeniem, że teksty filozofa napisane są niezwykle pięknym, a jednocześnie klarownym i precyzyjnym językiem. „Polecam tę książkę głównie tym, w których budzi się niepokój umysłu, kierujący ich ku myśleniu filozoficznemu. To dobry początek, który nie tylko nie uśpi w nich tego niepokoju, ale i wskaże tropy dalszego myślenia” – tymi słowami książkę Karola Tarnowskiego rekomenduje o. Jan Andrzej Kłoczowski OP.

Książkę „Pragnienie metafizyczne” można zamówić tutaj.