Za mniej więcej dwa tygodnie trafi do księgarń książka „Krótki przewodnik po życiu”. Jest to nowy zbiór tekstów ks. Józefa Tischnera – nie publikowanych lub publikowanych jedynie w czasopismach i pracach zbiorowych.

„Tischner to obszar, na którym nadal można dokonywać interesujących odkryć”, mówi redaktor wyboru Wojciech Bonowicz. „Jego spuścizna ciągle jest nieprzebadana, a archiwum – stworzone przy Instytucie Myśli Józefa Tischnera – nieustannie pozyskuje nowe teksty. Jest całe mnóstwo artykułów, wywiadów, kazań czy okazjonalnych wystąpień, które czekają na opracowanie”.

Nowa książka to efekt kwerendy wśród tych nieznanych szerszej publiczności tekstów. „Na pomysł tej książki”, pisze Bonowicz w posłowiu, „wpadły – niemal równolegle – dwie osoby. Najpierw Kazimierz Tischner, który chciał w jednym tomie zebrać wypowiedzi swego brata, ks. Józefa Tischnera, dotyczące najważniejszych życiowych doświadczeń i w związku z tym zaczął gromadzić i przepisywać kazania wygłaszane z okazji ślubów i pogrzebów, a także konferencje rekolekcyjne i inne wystąpienia nawiązujące do tematyki rodziny, domu, spotkania czy wychowania. Równocześnie redaktorka Znaku Kinga Janas zaczęła nagabywać mnie o nowy wybór pism ks. Tischnera, ale taki, który dałoby się zaprezentować dzisiejszemu czytelnikowi jako >>krótki przewodnik po życiu<<”. Naciskany z dwóch stron, siadłem do pracy – i oto efekty. Zarówno Kindze, jak Kazimierzowi bardzo dziękuję za tę inspirację, która sprawiła, że przy okazji dokonałem w spuściźnie ks. Tischnera różnych małych odkryć”.

Szukałem, przyznaje redaktor, „czegoś, co może zabrzmieć aktualnie i co może być pomocą w rozmaitych życiowych rozterkach dzisiejszych czytelniczek i czytelników. Są tu zarówno teksty o zakroju bardziej filozoficznym, jak i o charakterze popularnym, okazjonalnym – wszystkie jednak napisane zostały prosto i przystępnie”. Lekturę ułatwiają dodatkowo wstawione „chorągiewki” z cytatami z ks. Tischnera.

Poszczególne teksty zostały zebrane w rozdziałach zatytułowanych kolejno: „Człowiek”, „Spotkanie”, „Dom”, „Miłość”, „Wychowanie”, „Praca”, „Gra”, „Prawda”, „Wolność”, „Nienawiść”, „Cierpienie”, „Śmierć”, „Nadzieja”. W zakończeniu książki znalazł się zapis wystąpienia Tischnera zatytułowanego „Mądrość ludzi gór”.

Książka trafi do księgarń 8 listopada. Więcej informacji można znaleźć tutaj.