Odbierając nagrodę, wspominał, jak w czasie stanu wojennego czytał „Etykę solidarności” rozdział po rozdziale. „Przyjąłem Tischnera niejako w kroplówce”, dodał.

 

Kuba Wygnański otrzymał Nagrodę Znaku i Hestii im ks. J. Tischnera w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata”. Jest to nagroda „za całokształt działalności na rzecz sektora organizacji pozarządowych w Polsce. Jego wytrwała praca służy wzmocnieniu ruchów obywatelskich, a także rozpoznawaniu nowych wyzwań, które przed nimi stają”, napisało w werdykcie jury.

Urodzony w 1964 r. w Warszawie Jan Jakub Wygnański ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim i był stypendystą Uniwersytetu Yale. Związany z opozycją antykomunistyczną, uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu i działał w Komitetach Obywatelskich. Po wycofaniu się z polityki całkowicie poświęcił się działalności społecznej. Jest m.in. współtwórcą Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenia Klon/Jawor prowadzącego Bank Danych o Organizacjach Pozarządowych. Obecnie jest prezesem fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Autor licznych publikacji i wystąpień poświęconych głównie budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, znaczeniu „trzeciego sektora” oraz roli organizacji pozarządowych i wolontariatu. Wiele organizacji korzystało i korzysta z jego rad i doświadczenia. Związany był m.in. z Polską Akcją Humanitarną, Fundacją Batorego oraz Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Był członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego pierwszej, trzeciej i czwartej kadencji. Od 2010 do momentu rezygnacji (2013) przewodniczył Radzie Programowej Telewizji Polskiej. Laureat m.in. Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Nagrody Totus Tuus.

Jury Nagrody Tischnera, przyznając mu wyróżnienie, podkreśliło, że „Jan Jakub Wygnański buduje kulturę zaufania”.

 

Filmową sylwetkę Kuby Wygnańskiego można obejrzeć tutaj.

 

Autorem zdjęcia jest Adam Walanus.