„Wybrałem temat dla mnie nowy, jeszcze nigdzie na ten temat nie pisałem”, mówił ks. Michał Heller podczas konferencji „Bóg i nauka” zorganizowanej przez Koło Naukowe Studentów Filozofii UPJPII w grudniu 2015 roku. Ten nowy temat to – Bóg i logika. Czy istnieje jakaś absolutna logika? I jaka logikę mamy stosować w odniesieniu do Boga?

Konferencja „Bóg i nauka” była siódmą z serii konferencji „Wokół myśli Michała Hellera”. Wykład „Bóg i logika” – jak zawsze w przypadku ks. Hellera – łączy w sobie elementy historii nauki i historii filozofii z refleksją prowadzoną ze współczesnego punktu widzenia, uwzględniającego obecny stan logiki. „Wychodząc z matematycznej teorii kategorii, pokażę, że problem, jaką logikę stosować w odniesieniu do Boga, jest znacznie bardziej złożony niż cała dotychczasowa filozofia Boga mogła przypuszczać”, stwierdza prelegent.

Jednocześnie zachęcamy do nabywania publikacji ks. Michała Hellera. Jego ostatnią książkę – tom rozmów zatytułowany „Wierzę, żeby rozumieć” – można zamówić tutaj.
Polecamy też stronę głównego wydawcy książek ks. Hellera, Copernicus Center Press, gdzie można znaleźć już kilkadziesiąt pozycji tego autora.