II Kongres Tischnerowski, 20. Dni Tischnerowskie w Krakowie, dwudziesta edycja Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera oraz imprezy związane z ogłoszeniem roku 2020 Rokiem Romana Ingardena – to tylko niektóre z wydarzeń, jakie czekają nas w nadchodzących miesiącach.

Już w czerwcu 2019 roku Sejm RP ustanowił rok 2020 Rokiem Romana Ingardena „w przekonaniu o wyjątkowości dzieła i postawy filozofa”. Przypomnijmy, że 14 czerwca przypada 50. rocznica śmierci autora „Sporu o istnienie świata”. O wszystkich wydarzeniach upamiętniających osobę i dzieło Romana Ingardena będziemy się starali informować na naszej stronie.

Wśród wybitnych uczennic i uczniów Ingardena był też Józef Tischner, który na jego wykłady i seminaria zaczął uczęszczać w 1957 roku. 28 czerwca obchodzić będziemy z kolei 20. rocznicę jego śmierci. To dlatego rok, który się właśnie rozpoczyna, wypełniony będzie również rozmaitymi imprezami tischnerowskimi. Oprócz tradycyjnych Dni Tischnerowskich w Krakowie i wręczenia Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera zaplanowano w tym roku zorganizowanie w Krakowie II Kongresu Tischnerowskiego pod hasłem „Oblicza wolności”. Kongres, którego głównym organizatorem będzie Instytut Myśli Józefa Tischnera, odbędzie się w dn. 20-22 kwietnia. Pierwsze informacje na jego temat – w tym formularz kontaktowy – można znaleźć tutaj.

20. Dni Tischnerowskie w Krakowie rozpoczną się 22 kwietnia, a więc w dniu zakończenia kongresu, i potrwają do 25 kwietnia, kiedy to po raz dwudziesty wręczona zostanie nagroda, której Tischner patronuje. Tematem przewodnim Dni będzie idea solidarności, ponieważ rok obecny jest też rokiem 40-lecia porozumień sierpniowych z 1980 r. i powstania NSZZ „Solidarność”. Wkrótce po zakończeniu 20. Dni Tischnerowskich w Krakowie odbędą się 2. Dni Tischnerowskie w Opolu (27-29 kwietnia).

Stowarzyszenie „Drogami Tischnera”, jak co roku, zorganizuje konferencję dla nauczycieli oraz Tischnerowskie Dni Skupienia w Łopusznej (13-15 marca). Trwają też przygotowania do dużego zjazdu tischnerowskiego w Zakopanem, który odbędzie się on prawdopodobnie w drugiej połowie maja. Więcej o inicjatywach Stowarzyszenia „Drogami Tischnera” można przeczytać tutaj.

Zachęcamy do pilnego śledzenia naszych stron w ciągu całego roku. A tym, którzy już to robią, życzymy, żeby był to rok pełen dobrych przeżyć – duchowych i intelektualnych!