Rozmowy m.in. z Richardem Kearneyem i Wojciechem Bonowiczem, esej Rebecki Solnit „Czego koronawirus może nas nauczyć o nadziei?”, pożegnania o. Wacława Hryniewicza OMI i Jerzego Pilcha – oto, co można znaleźć w czerwcowym numerze „Znaku”. A niebawem do sprzedaży trafi numer wakacyjny.

 

Koronawirus sprawił, że część pism musiała zmienić rytm, w jakim pojawiała się na rynku; ponieważ rynek zamarł, nie warto było publikować kolejnych numerów. Tak też stało się z krakowskim „Znakiem” – numer formalnie czerwcowy był w sprzedaży przez cały lipiec. Nadal można go też zamówić przez internet. I dobrze, bo temat, któremu go poświęcono, jest bardzo aktualny.

Chodzi o duchowość, a ściślej – o duchowe poszukiwania współczesnego człowieka Zachodu. Od kilku dziesięcioleci widać, że pogłębia się proces szukania doświadczeń duchowych poza wielkimi instytucjami. Wierni odpływają z kościołów, ale nie oznacza to, że żegnają się z duchowością. Wielu z nich na własną rękę próbuje szukać w obrębie różnych tradycji, czasem zwracając się w stronę Wschodu, czasem zaś w obrębie chrześcijaństwa odnajdując to, co instytucja zaniedbała lub «zmarginalizowała.

W bloku poświęconym duchowości znalazły się wywiady z Wojciechem Bonowiczem, poetą i publicystą, autorem opublikowanej ostatnio książki „Tischner. Biografia”, oraz Marcinem Fabjańskim, propagatorem stoicyzmu i twórcą Apenińskiej Szkoły Żywej Filozofii, a także eseje poetki i tłumaczki Julii Fiedorczuk, amerykańskiej historyczki i działaczki feministycznej Rebecki Solnit (w tłumaczeniu Piotra Żaka) oraz Michała Jędrzejka, który w skrócie przedstawia proces zmian, jakie zaszły w postrzeganiu tego, co duchowe, w ostatnich 150 latach.

Warto też przeczytać wywiad przeprowadzony przez redaktorów miesięcznika z Irlandczykiem Richardem Kearneyem, jedną z najciekawszych postaci współczesnej filozofii, twórcą pojęcia „anateizmu”, opisującego, w jaki sposób wierzą dzisiejsi mieszkańcy Zachodu. Pytany o sytuację Kościoła katolickiego w Irlandii, Kearney odpowiada: „Nietzsche powiedział kiedyś: »Co pada, pchnąć to jeszcze należy«. Gdy dorastałem, takie miałem odczucia wobec »oficjalnego« Kościoła w Irlandii – Kościoła, który zdominował ustawodawstwo dotyczące kwestii społecznych i seksualnych w Republice Irlandzkiej i był w dużym stopniu odpowiedzialny za represyjne i nietolerancyjne postawy wobec kobiet, gejów i seksualności w ogóle, odrzucał idee równych praw i wolności myśli. (…) Na państwowych uczelniach filozofia znajdowała się pod kontrolą księży, a tomizm dominował. Pokolenie wchodzące w dorosłość w latach 60. i 70. miało tego dość, postanowiło więc »popchnąć« ten »oficjalny« Kościół. Byłem częścią tego ruchu na swój skromny sposób, tak jak wielu wspaniałych i utalentowanych młodych księży i zakonnic (niektórzy z nich należeli do grona moich najlepszych przyjaciół), którzy wzięli na poważnie II Sobór Watykański i których fascynowała globalna rewolucja wyobraźni 1968 r. oraz latynoamerykańska teologia wyzwolenia. A także nowe fale działania kontemplacyjnego i medytacji zainicjowanej przez mnichów, takich jaki Thomas Merton czy Thomas Keating (…). Jestem przekonany, że nowy Kościół powoli powstaje z popiołów i dziś można w Irlandii zobaczyć żywą duchowość o charakterze katolickim i ekumenicznym. Nawiasem mówiąc, dobrze się ona łączy z celtyckim i, powiedziałbym, niemal »panenteistycznym« charakterem irlandzkiej duszy. Irlandczycy są z natury mistykami i poetami”.

Obok wywiadu znalazł się fragment książki Kearneya poświęconej anateizmowi – „Bóg po Bogu” (także w przekładzie Piotra Żaka).

A już niebawem do sprzedaży trafi wakacyjny numer „Znaku”, poświęcony m.in. podróżom w najbliższe okolice – odkrywaniu świata, który jest blisko. W dobie pandemii turystyka zaczyna zmieniać swój charakter, może stać się aktywnością bardziej lokalną, zaowocować też większą troską o to, co swojskie.

 

Czerwcowy numer „Znaku” można zamówić tutaj , a numer lipcowo-sierpniowy tutaj . Istnieje też możliwość zakupienia numeru lipcowo-sierpniowego w pakiecie z książką „Tischner. Biografia”; takie zamówienie można złożyć tutaj.