„Można się różnić, można się spierać, ale nie wolno się nienawidzić”, mówił. „Ubolewał nad takimi zjawiskami, jak zacietrzewienie w ideologicznych sporach i politycznych walkach, utrudniające poszukiwanie dobra wspólnego”, pisze o Tadeuszu Mazowieckim Aleksander Hall.

To właśnie Hall był jednym z pomysłodawców uczczenia 90. rocznicy urodzin Tadeusza Mazowieckiego książką, która pokazałaby jego aktywność na wielu różnych polach: w Kościele, publicystyce, Solidarności, polityce polskiej i międzynarodowej. Tom „Architekt wolnej Polski” to swoisty „alfabet Mazowieckiego”, przypominający nie tylko rolę, jaką odegrał w budowaniu wolnego, nowoczesnego państwa polskiego, ale też wartości, jakimi kierował się w swoim życiu.

Autorami tekstów zamieszczonych w książce są kolejno: Maciej Zięba OP („Stoimy na brzegu wieczności”), Stefan Frankiewicz („Personalizm Mazowieckiego”), Andrzej Wielowieyski, Kazimierz Wójcicki, Aleksander Hall, Henryk Woźniakowski, Jacek Ambroziak („Państwo według Tadeusza Mazowieckiego”), Andrzej Friszke („Mazowiecki a Solidarność”), Jerzy Ciemniewski („Tadeusz Mazowiecki – konstytucja”), Mirosław Wyrzykowski, Andrzej Zoll, Irena Lipowicz, Jacek Taylor, Roman Wieruszewski, Konstanty Gebert („Tolerancja w działaniu”) i Waldemar Kuczyński.

W książce znalazło się też m.in. kalendarium życia Tadeusza Mazowieckiego, opracowane przez jego biografa Andrzeja Brzezieckiego, i wybrana bibliografia prac pierwszego premiera wolnej Polski.

„Mazowiecki wobec weberowskiego dylematu etyki zasad i etyki odpowiedzialności był raczej zwolennikiem etyki odpowiedzialności”, uważa Kazimierz Wóycicki. „Dylemat ten – jak wiadomo – nie ma rozwiązania i towarzyszy wszystkim ludzkim zachowaniom, a zwłaszcza działalności politycznej. Stały powrót do najprostszych pytań jest jednak dla Mazowieckiego sposobem na podjęcie tej kwestii. Nie możemy zapominać, że wybór wartości stawia nas wciąż na rozdrożu. Zadziwiająca u tego człowieka kompromisu jest [jednak] jego zdecydowana krytyka obojętności. Pod tym względem wydaje się on nieomal radykałem”.

„Obecnie w życiu publicznym Polski zagrożonych jest wiele jego dokonań, które przywykliśmy uważać za trwały dorobek naszego państwa”, pisze we wstępie do książki Aleksander Hall. „Zagrożone są wartości i idee, które były ważne dla Tadeusza Mazowieckiego. Dlatego trzeba je przywołać i przypomnieć jego sposób myślenia i działania, a także rezultaty jego działalności”.

Książkę „Architekt wolnej Polski” można zamówić tutaj.