Wszyscy mamy poczucie, że nasz świat potrzebuje odnowy. O tym też – językiem teologii – mówi arcybiskup Grzegorz Ryś. „Bóg może swoim słowem i swoim działaniem zacząć cię kompletnie od nowa”, czytamy w jego rozważaniach zebranych w książce „Stworzeni na nowo”.

 

Ta niewielka książka jest zbiorem rekolekcyjnych refleksji zainspirowanych myślą ostatnich papieży. Przede wszystkim – orędziem na tegoroczny Wielki Post napisanym przez papieża Franciszka. W oparciu o nie łódzki arcybiskup proponuje namysł nad pojęciem „stworzenia”. Wokół tego pojęcia gromadzi się bardzo wiele pytań i problemów, w tym i takie, które zaprzątają dziś umysły nie tylko ludzi wierzących. Spojrzeć na świat wokół nas jako na stworzenie, a więc coś, co nie jest naszym dziełem, lecz zostało powierzone naszej pieczy. Zobaczyć samego siebie jako „stworzonego” i dostrzec w tym szansę dla siebie. Pozwolić sobie na nadzieję, na wiarę w to, że wszystko jest jeszcze do uratowania. Oto tematy, o których mówi arcybiskup Ryś.

Mówi o nich, podkreślmy to, językiem teologii. To, co interesuje go przede wszystkim, to sprawa wiary. Co to znaczy: odnowić swoją wiarę, stworzyć siebie na nowo? Nawiązując do myśli innego papieża autor pisze między innymi: „Benedykt XVI kocha taką grę słów, kiedy mówi, że słowo od Boga nie tylko informuje, lecz również formuje. Formuje, nie informuje. Co formuje? Nowe stworzenie. Bóg może swoim słowem i swoim działaniem zacząć cię kompletnie od nowa, stworzyć cię kompletnie od nowa. Nie troszeczkę poprawić, tylko na nowo stworzyć”.

Odwołując się do obrazów zaczerpniętych z Ewangelii – jak uzdrowienie niewidomego nad sadzawką Siloam – arcybiskup Ryś zwraca uwagę, że ewangeliczna odnowa jest wystawieniem się na niebezpieczeństwo odrzucenia. „Ludzie, którzy idą na całego za Ewangelią, bardzo łatwo znajdą opór nie na zewnątrz, tylko w środku Kościoła”, mówi, podając przykład Katarzyny ze Sieny. Jednocześnie podkreśla, że to właśnie odnowa – stworzenie siebie na nowo – prowadzi człowieka do wnętrza wspólnoty. Dopiero kiedy człowiek karmi się słowem Jezusa, naprawdę staje się częścią wspólnoty, którą On stworzył. „Kto to przyjął, ten widzi, a kto tego nie przyjął, to nawet jak mówi, że widzi, jest ślepy”.

 

Zachęcamy do lektury rozważań arcybiskupa Grzegorza Rysia. Książkę „Stworzeni na nowo” – także w atrakcyjnych pakietach – można zamówić tutaj.