12.02.2012

„Filozofia dramatu” po raz czwarty


„Być istotą dramatyczną znaczy: przeżywać dany czas, mając wokół siebie innych ludzi i ziemię jako scenę pod stopami”. Zdanie to można znaleźć na pierwszej stronie „Filozofii dramatu”, jednej z najważniejszych książek w dorobku ks. Tischnera i w ogóle jednej z najciekawszych polskich książek filozoficznych. Właśnie ukazało się kolejne jej wydanie.

W „Filozofii dramatu” Tischner usystematyzował swoje wcześniejsze intuicje i dał pierwszy spójny wykład własnej koncepcji filozoficznej. To tytułowa filozofia dramatu, interpretująca człowieka i jego relacje z innymi w kategoriach spotkania, dialogu, wzajemności, błądzenia, kuszenia, potępienia i usprawiedliwienia. Wiele zawartych w niej analiz poświęconych jest różnym postaciom zła, bo właśnie spotkanie ze złem sprawia, że człowiek szczególnie boleśnie doświadcza dramatyczności własnej egzystencji. O atrakcyjności analiz decyduje metoda Tischnera, który dla opisania międzyludzkich oddziaływań nie boi się sięgać po przykłady z literatury – Dostojewskiego czy Szekspira – śmiało też posługuje się metaforą.
To już czwarte wydanie książki, która stała się ważną lekturą nie tylko dla filozofów, ale dla wszystkich próbujących zrozumieć, kim jest człowiek.
W ostatnim czasie Znak wznowił trzy najważniejsze filozoficzne książki Tischnera: „Myślenie według wartości”, „Filozofię dramatu” i „Spór o istnienie człowieka”. W ten sposób każdy zainteresowany jego myślą ma możliwość sięgnąć do jej kanonicznych ujęć. „Filozofię dramatu” można nabyć tutaj.PRZECZYTAJ TAKŻE

„Lepiej palić fajkę niż czarownice”

„Tischner – w stronę fenomenologii wartości i nadziei”

„Wiara ze słuchania” – kolejny dodruk

NEWSLETTER